Alevi İnancında Bazı Kavramlar

Ana Sayfa » Yazarlarımız » Alevi İnancında Bazı Kavramlar
Paylaş
Tarih : 05 Ocak 2015 - 17:36

ÜÇLER : Hakk-Muhammed-Ali’dir. Başka bir deyimle Allah, Hz. Peygamber ve Şah-i Merdan Ali’dir.

BEŞLER : Ehli Beyt’tir. Hz. Muhammed’in ailesi anlamına gelir. 1- Hz. Muhammed, 2- İmam Ali, 3- Ana Fatma, 4- İmam Hasan ve 5- İmam Hüseyin olmak üzere toplam 5 kişidirler.

14 MASUM PAKLAR (1) : Masum-u Pak sözcüğü, günahtan arınmış ve duru anlamına gelir. Alevi /Bektaşiler, isim ve şehadetleri aşağıda yazılı olan 14 masum çocuğu gülbenk ve deyişlerinde hürmetle sıkça anarak onları inancın bir parçası olarak görürler.

1. Muhammed Ekber : Hz. Ali’nin oğludur. Henüz 40 günlük iken Hz. Ali’yi, Ebubekir’e biat ettirmek için evine baskın düzenleyen Ömer’in adamı olan Tahir tarafından kapı Hz. Fatma’nın üzerine devrilir. Bu esnada Fatma Ana’nın kucağında bulunan Ekber kapı altında ezilerek şehit olur.

2. Abdullah: Hz. Hasan’ın oğludur. 7 yaşında iken Muaviye’nin adamlarından Talha bin Amir tarafından şehit edilir. Kabri Bekaa’dadır.

3. Abdullah: Hz. Hüseyin’in oğludur. 2 yaşında iken Kerbela’da Erzak Dımışki tarafından şehit edilir.

4. Kasım: Hz. Hüseyin’in oğludur. 3 yaşında Kerbela’da Hezime Kahl tarafından şehit edilir.

5. Ali Asgar: Kerbela’da babası Hz. Hüseyin tarafından su verilmesi için Yezid’in askerlerine gösterilir. Bu esnada İbni Sadi’nin emriyle Abid oğlu Erzak veya Harmele adında bir okçu tarafından şehit edilir.

6. Kasım: Zeynel Abidin’in oğludur. 3 yaşında Yezid Senan oğlu Adap veya Bekir İbni Ur adlı kişi tarafından şehit edilmiştir. Kabri Irak / Basra’dadır.

7. Ali Eftan (veya Eftar): İmam Muhammed Bakır’ın oğludur. 6 yaşında Mahd oğlu Dimiski adlı kişi tarafından şehit edilir. Kabri Kabri Safa’dadır.

8. Abdullah: İmam Cafer-i Sadık’ın oğludur. 3 yaşında İbni Mercan veya Halife huzurunda Mahmut Küfi Lain tarafından şehit edilir. Kabri Irak / Bağdat’tadır.

9. Yahya el Hadi: İmam Cafer Sadık’ın oğludur. 3 yaşında Abbasi Halifesinin huzurunda, veya bir rivayete göre de Bestami le Damgan arasında Üryan adlı kişi tarafından şehit edilmiştir.

10. Salih: İmam Musa-i Kazım’ın oğludur. 4 yaşında Abdullah oğlu Osman adlı kişi tarafından şehit edilir. Kabri İran / Şiraz’dadır.

11. Tayyip: İmam Musa-i Kazım’ın oğludur. 7 yaşında Yusuf oğlu İbrahim oğlu Ahmed Damiski adlı kişi tarafından şehit edilir.

12. Cafer Tahir: İmam Muhammed Taki’nin oğludur. 4 yaşında Yusuf oğlu İbrahim oğlu Ahmet Damiska tarafından şehit edilir. Kabri İran / Kum kenti Masume yanındadır.

13. Cafer: İmam Hasan Askeri’nin veya İmam Ali Naki’nin oğludur. 1 yaşında Lain adlı kişi tarafından şehit edilir. Kabri Rayde’dedir.

14. Kasım: İmam Muhammed Taki veya Naki, başka bir rivayete göre de İmam Hasan Askeri’nin oğludur. Bir veya 3 yaşında Lain adlı kişi veya Mansur oğlu İbrahim Dimiski tarafından şehid edilir. Kabri Rayde’dedir.

ONYEDİ KEMERBEST : (2)

Alevi /Bektaşilerce Kutsal bilinen, dualarda ve Gülbenk’lerde anılan 17 Ulu kişidirler. Adları şöyledir :

1. Selman – ı Farisi: Uzun yıllar yaşamış ve eceliyle Hakk’a yürümüştür.

2. Muhammed Bin Ebu Bekir: Muaviye Bin Medih tarafından şehit edilmiştir.

3. Malik-i Ejder : Hz. Ali’nin Mısır’a tayin ettiği Vali’dir. Muaviye’nin gönderdiği zehirli bal ile konuk olduğu evin sahibi tarafından zehirlenerek şehit edilmiştir.

4. Ammar Bin Yaser: Sıffeyn savaşında şehit olmuştur.

5. Veys’el – Karani: Sıffeyn savaşında şehit olmuştur.

6. Ebu Zer Gıfari: Halife Osman tarafından sürgün edilmiş, sürgünde ölmüştür.

7. Huzeyme Bin Haris: Sıffeyn savaşında şehit olmuştur.

8. Abdullah Bin Bedi-i Hazai: Sıffın savaşında şehit olmuştur.

9. Abdullah Bin Adil Haris: Sıffeyn savaşında şehit olmuştur.

10. Ebu Heyşemu’t – Tihani: Sıffeyn savaşında şehit olmuştur.

11. Haşim Bin Utbe Bin Ebi Vakkas: Sıffın savaşında şehit olmuştur.

12. Muhammed Bin Ebi Huzeyfe: Hz. Ali tarafından Mısır’da görevlendirilmiştir. Şam’ da bir ihbar üzerine yakalanmış ve şehit edilmiştir.

13. Kamber Ali Sultan: Emevi komutan Haccac-ı Zalim tarafından şehit edilmiştir.

14. Mürtefi Bin Vezza: Sıffeyn savaşında şehit olmuştur.

15. Sa’d Bin Kays – ı Hamedani: Sıffın savaşında şehit olmuştur.

16. Abdullah Bin Abbas: Din yorumcularının Piri olduğuna inanılır. Nerede ve nasıl öldüğü bilinmemektedir.

17. Haris-i Şeybani: Sıffeyn savaşında şehit olmuştur.

ALEVİ KAVRAMLARI İLE İLGİLİ DİP NOTLAR:

1- Masum 14 Paklar hakkında net bir isim listesi yoktur. Masumlarla ilgili, isimleri, Ataları, şehadet yılları, şehadet tarihleri ve katilleri konusunda çok büyük bir karışıklık mevcuttur. İsim listeleri hakkında ciddi farklılıklar içeren çizelgelerden kaynakları daha geniş olanı almamıza rağmen bu listenin başka listelerle büyük farklılıklar içerdiğini belirtmek durumundayız.

2- 17 Kemerbest ile ilgili hem kaynaklar yetersizdir, hem de isimleri hakkında tam bir netlik yoktur.

EHL-İ BEYT VE 12 İMAMLARIN SECERESİ

· 20 Nisan 570 : Hz. Muhammed Miladi tarihe göre Pazartesi günü sabaha karşı Mekke’de dünyaya geldi. (Kaynak: M.A. Balaban) (Bazı kaynaklar doğum gününde birleşmelerine rağmen, doğum yılını 571 olarak belirtirler) Baba adı Abdullah, Anne adı Amine’dir. Kureyş Kabilesinden ve Haşimi soyundandır. 8 Haziran 632 tarihinde Medine’de 63 yaşında Hakk’a yürüdü (vefat etti).

· 23 Şubat 632 : Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi. Hz. Muhammed bu hutbede ümmetine 2 emanet tavsiye etti. 1- Allahın kelamı Kuran-ı Kerim, 2- Ehl-i Beyt’i. ‘’Kuran ve Ehl-i Beyt ipine sım sıkı sarılın. Kevser Havuzunda her iki emanet bir birinden ayrılmadan bana ulaşacaktır. Ehl-i Beyt’im, Nuh’un gemisi gibidir. Gemiye binenler kurtuldular, binmeyenler helak oldular’’. ( Ehl-i Beyt, Hz. Muhammed’in ailesi demektir ve 1- Hz. Muhammed, 2- Hz. Ali, 3- Hz. Fatma, 4- Hz. Hasan ve 5- Hz. Hüseyin olmak üzere toplam 5 kişidirler.

· 26 Ağustos 632 veya 22 Kasım 632 : Hz. Fatma, Resullallah’ın Hakka yürümesinden sonra karşılaştığı zulüm ve haksızlıklara daha fazla tahammül edemeyerek Medine’de 23 yaşında Hakka yürüdü. Hz. Fatıma 18 Ocak 609’da Mekke’de dünyaya geldi. (Bazı kaynaklar 605 tarihinde doğduğunu iddia ederler). Anne adı Hz. Hatice, Baba adı Hz. Muhammed.

· –

· 24 Ocak 661 : 4. Halife ve ilk İmam Hz. Ali (asıl adı Abd’ül Menaf, doğumu 21 Mart 598 (veya 21 Mart 599) Mekke /Kâbe), Abdurrahman İbni Mülcem adlı bir Harici tarafından 63 yaşında şehid edildi. Kabrinin Necef’de olduğu sanılıyor. (Kimi kaynaklar Hz. Ali’nin şahadetini 28 Ocak 661 olarak açıklarlar K.Balaban) Anne adı Fatma, Baba adı Ebu Talip.

· 11 Nisan 624 : 2. İmam ve Ehl-i Beyt mensubu, Hz. Muhammed’in torunu, Hz. Ali ve Hz. Fatma’nın oğulları Hz. Hasan, Medine’de dünyaya geldi. 25 Mart 670 veya 18 Eylül 670 tarihinde 47 yaşında Medine’de zehirlenerek şehit edildi. Anne adı Hz. Fatma, Baba adı Hz. Ali.

· 25 Mart 670 : 2. İmam Hz. Hasan şehit edildi. Emevi devletinin ilk Halifesi Muaviye, İbnil Hakem adındaki özel doktoruna hazırlattığı zehiri yardımcılarından Mervan’a verip 2. İmam Hz. Hasan’ı zehirlemesi için görevlendirmiştir. Mervan, Medine’ye gelerek, Emevilerden Kuttame adındaki bir kadının evine giderek onun Hz. Hasan’ın eşi Cude’yi evine çağırmasını istemiştir. Kuttame’nin evine gelen Hz. Hasan’ın eşi Cude, Mervan’ın ‘’Eğer bu zehir ile kocan İmam Hasan’ı zehirlersen, Halife Muaviye seni oğlu Yezid ile evlendirecek’’ sözleri ile onu kandırmış ve 2. İmam Hz. Hasan’ı zehirleterek şehit etmiştir. Muaviye daha sonra Cude’yi oğlu Yezid ile evlendirmemiş, sözleşmeyi inkar ederek, Hz. Hasan’ı zehirlemesini bahane ederek onu öldürtmüştür. (Bazı kaynaklar şehadet tarihini 18 Eylül 670 olarak geçmektedirler)

· 10 Ekim 680 : İslâm peygamberi Hz. Muhammed’in kızı Hz. Fatma’nın ve İlk İmam Hz. Ali’nin oğlu, 3. İmam Hz. Hüseyin, Irak / Kerbela’da Emevi Hükümdarı ve Halifesi Yezid’in askerlerinden Şimr tarafından Kerbelâ’da kafası kesilerek 57 yaşında şehit edildi. İmam Hüseyin, 25 Şubat 625 tarihinde Medine’de doğmuştur. Anne adı Hz. Fatıma, Baba adı Hz. Ali.

· 10 Ocak 659 : 4. İmam, Hz. Zeynel Abidin, Medine’de dünyaya geldi.

· 17 Ekim 713 : 4. İmam Zeynel Abidin, Emevilerin 6. Halifesi Abdülmelik oğlu 1. Velit tarafından zehirlettirilerek 57 yaşında şehit edildi. Kabri Medine’de Baki mezarlığındadır. Anne adı Şehriban, Baba adı Hz. Hüseyin.

· 10 Nisan 677 : 5. İmam Muhammed Bakır, Medine’de dünyaya geldi. Babası 4. İmam Zeynel Abidin, annesi İmam Hasan’ın kızı Fatıma’dır. Bazı kaynaklar İmam’ın doğum gününü 16 Aralık 676 olarak geçerler.

· 28 Mart 733 : 5. İmam Muhammed Bakır, Emevi Halifesi Hişam’ın kardeşi oğlu İbrahim bin Velid bin Abdulmelik’in tarafından, 57 veya 58 yaşında iken zehirletilerek şehit edildi. Künyesi ’’Ebu Cafer’’ ve yaygın lakabı ’’Baki’’ olan 5. İmamın Babası 4. İmam Zeynel Abidin, annesi İmam Hasan’ın kızı Fatıma’dır. 38 yaşında imam olup imameti 19 yıl sürmüştür. Bazı kaynaklar İmam Bakır’ın şehadet tarihini 28 Ocak 733 olarak geçerler. Naaşı Medine’nin Baki mezarlığındadır.

· 23 Mayıs 699 : 6. İmam Cafer’i Sadık, Medine’de doğdu.

· 22 Ocak 766 : 6. İmam Cafer-i Sadık, Abbasil Halifesi Ebu-l Abbas’ın emri ile Mansur-u Devaneği tarafından zehirletilerek 67/ 68 yaşında şehid edildi. Kabri Medine /Baki mezarlığındadır. ( Bazı kaynaklar da bu olayın 10 Mart 765 tarihinde olduğu bildirilmektedir) Anne adı Ummuferve (Ümmü Ferve) veya Necibe, Baba adı Muhammed Bakır.

· 8 Kasım 745 : 7. İmam Musa – i Kazım hazretleri, Medine’nin Ebra bölgesinde dünyaya geldi. Babasının adı 6. İmam Cafer-i Sadık, Annesinin adı Hamide’dir.

· 1 Eylül 799 : 7. İmam, Musa-i Kazım Hazretleri, Abbasi 2. Halifesi Harun el Reşit tarafından zehirlettirilerek 55 yaşında şehit edildi. Mezarı Irak /Kâzımeyn kentindedir.

· 29 Aralık 765 : 8. İmam Ali Rıza (Hulki Rıza) Hazretleri Medine’de doğdu. Babası 7. İmam Musa-i Kazım, anne adı Necime (Necibe) Hatundur.

· 24 Ağustos 818 : 8. İmam Rıza, 53 yaşında iken Abbasi Halifesi Memun tarafından zehirletilerek şehit edildi ve İran’ın şimdi Meşhed denilen Tus şehrinde defnedildi.

· 11 Nisan 811 : 9. İmam Muhammed-ül Takiy Medine’de dünyaya geldi. Babası, 8. İmam Ali Rıza, Annesi Ümmü Velat veya Sebike Hanımdır.

· 25 Kasım 835 : 9. İmam, Muhammed – ül Takıy ( İmam Muhammed Taki) Hazretleri, 24 yaşında iken Emevi Halifesinin hazırladığı komplo sonucu hanımı tarafından zehirlenerek şehit edildi. Kabri İran / Kazımeyn’dedir.

· 27 Ekim 827 : 10. İmam Aliyyün Naki (İmam Ali – el Naki) Hazretleri Medine’de dünyaya geldi. (Bazı kaynaklar İmamın doğum tarihini 16 Eylül 829 olarak geçerler). Babası 9. İmam Muhammed Taki, Annesi Semmane Hanımdır.

· 28 Haziran 868 : 10 İmam Ali’yyün Naki hazretleri 41 yaşında iken Abbasi Halifesi tarafından zehirletilerek şehid edildi. Kabri Irak’ın Samira kentindedir.

· 27 Ekim 846 : 11. İmam Hasan – ül Askeri Hazretleri Medine’de dünyaya geldi. Babası 10. İmam Aliyyün Naki (İmam Ali – el Naki) Hazretleri, Annesi Susen (Hudeys veya Hunes)’dir. Bazı kaynaklar İmam’ın doğum gününü 2 Aralık 846 olarak geçerler.

· 27 Eylül 873 : 11. İmam Hasan – ül Askeri Hazretleri, Abbasi Halifesi Mu’temed tarafından 27 yaşında iken zehirlenerek şehit edildi. (Bazı kaynaklar 2 Ocak 874 tarihi olarak geçerler) Kabri Irak’ın Samira’dadır. Baba adı, 10. İmam Ebu Muhammed Ali-yül Naki, Anne adı Susen veya Hudeys’dir. İmameti 6 sene sürmüştür.

· 30 Temmuz 869 : 12. İmam Muhammed Mehdi ( Muhammed Mehdi Said – i zaman) hazretleri Irak’ın Samira kentinde dünyaya geldi. İmam Mehdi Samara kentinde bir mağaraya girerek burada sır oldu. Anne adı Nergis, Baba adı Hasan-ül Askeri.Kaynak.Kazım Balaban

Etiketler :

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

HACI BEKTAŞ VELİ’NİN TARİKATI VE DERVİŞLERİ:
HACI BEKTAŞ VELİ’NİN TARİKATI VE DERVİŞLERİ:

Ahi Evren: Kırşehir. Akça Koca: Develi (kayseri). Aslan Nuş Sultan: Kafkas illeri. Banaettin Bostancı: Kayseri. Emir Cem Sultan: Karahöyük

Muharrem Orucu Niyet Duası

Muharrem orucu niyet duası Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla… Âlemlerin rabbi olan Allaha´a hamd olsun. Bütün Peygamberlerine salat ve selam

Alevilik Okulu” açılıyor

  “Alevilik Okulu” açılıyor Alevilik Bildirgesi (Yol Evlatları) Hareketi adıyla bir süre önce yola çıkan Alevi inanç ve kanaat