‘DİN KÜLTÜRÜ KİTAPLARI’

Ana Sayfa » Yazarlarımız » ‘DİN KÜLTÜRÜ KİTAPLARI’
Paylaş
Tarih : 05 Ocak 2015 - 17:33

‘DİN KÜLTÜRÜ KİTAPLARI’ “-Allah inancı tümüyle Sünni Müslümanlıktaki Allah inancı olarak anlatılmaktadır. İnsanı Hak’ta, Hak’kı insanda gören anlayışa hiçbir şekilde yer verilmemiştir. -Kitabın tamamında Sünni Müslümanlığın temel dini kavram ve terimleri olan Cami, Namaz, Ramazan Orucu, Ezan, Müezzin,Vaiz vb. büyük ölçüde yer almaktadır. Alevilik ile ilgili Ana, Pir, Rehber, Mürşid, Baba, Zülfükar gibi kavramlar yoktur. -Kitapta dini bayramlar olarak sadece Ramazan ve Kurban Bayramına yer verilmiştir. Nevruz, Hıdırellez, Gadirhum Bayramı dini bayram olarak kabul edilmemiş ve kitapta yer bulamamıştır,Hacı Bektaş Veli anlatılırken fahiş bir hataya yer verilmiştir. Hacı Bektaş Veli’nin “Makalat” adlı eserinin bulunduğu ve bunun “nefes” adı verilen ilahilerden oluştuğu ifade edilmiştir. Oysa, “Makalat” Arapça olarak ve makale / nesir biçiminde yazılmıştır; nefes şeklinde yazılmış değildir. Bu konu çok tartışmalıdır. Makalat’ı Hacı Bektaş’ı Veli’nin yazdığı hususu bile itiraz edilen bir konudur. -Alevilerin Muharrem ayında oruç ve yas tutmaları, aşure pişirip dağıtmaları gelenek olarak belirtilmiştir. Muharrem orucu Aleviler için “farz hükmünde” bir yas orucudur. Bunlar Alevilikte bir gelenek değil doğrudan doğruya bir ibadettir. -Devriye, Tenasüh, Don Değiştirme gibi inançlar kitaba dahil edilmemiş, dolayısıyla Alevilik sansürlenmiştir. -Ölüm ve öteki dünya anlayışı yer almamıştır. Sünni Müslümanlıktaki “farz”, “sünnet” gibi terimler Alevilik için de aynen kullanılmaktadır. Oysa bu terimler Alevilikte kullanılmaz. -Cem ve cemdeki On İki hizmet yine gelenek olarak tanımlanmıştır. Oysa, Alevilik inancına göre cem bir ibadettir. Cemevi de Alevilerin ibadethanesidir. Semah da ‘gelenek’ değil ibadettir. -Atatürk’ün din öğretiminin okullarda yapılmasını istediği iddia edilmektedir. Böylece tarih çarpıtıldığı gibi ‘zorunlu din dersi’ savunusu yapılmaktadır. Oysa Atatürk 1933’te okullardan din dersini tümüyle kaldırmıştır. -Hz. Ali üzerinden namaz telkinine devam edilmiştir. Buna karşın cem, muharrem orucu, semah gibi konulara hiç değinilmemiştir. – Alevilik, Sünni tarikatlar olan Kadirilik ve Nakşibendilik ile aynı ana başlık altında ele alınmış böylece Sünni tarikatlarla bir tutulmuştur. Oysa Alevilik dini terminoloji açısından bakıldığında Kadirilik ve Nakşiliğin değil Hanefilik, Şafiilik, Malikilik ve Hanbeliliğin mukabili olan bir dini akımdır.”

13.09.2011.H.C.

Etiketler :

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

HACI BEKTAŞ VELİ’NİN TARİKATI VE DERVİŞLERİ:
HACI BEKTAŞ VELİ’NİN TARİKATI VE DERVİŞLERİ:

Ahi Evren: Kırşehir. Akça Koca: Develi (kayseri). Aslan Nuş Sultan: Kafkas illeri. Banaettin Bostancı: Kayseri. Emir Cem Sultan: Karahöyük

Muharrem Orucu Niyet Duası

Muharrem orucu niyet duası Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla… Âlemlerin rabbi olan Allaha´a hamd olsun. Bütün Peygamberlerine salat ve selam

Alevilik Okulu” açılıyor

  “Alevilik Okulu” açılıyor Alevilik Bildirgesi (Yol Evlatları) Hareketi adıyla bir süre önce yola çıkan Alevi inanç ve kanaat