En Büyük Alevi: Hz. Muhammed!

Ana Sayfa » Yazarlarımız » En Büyük Alevi: Hz. Muhammed!
Paylaş
Tarih : 05 Ocak 2015 - 17:39

Alevilik nasıl ki Alisiz olmazsa, Muhammedsiz de olmaz. Zira Hz. Muhammed hem en büyük Alevi hem de Aleviliğin kaynağıdır. Zira Hz. Muhammed olmasaydı Hz. Ali’nin kim olduğunu bilemezdik. Lakin cahil halk arasında “Aleviler Hz. Ali’den yana, Sünnilerse Hz. Muhammed yana olanlardır” şeklinde son derece yanlış ve hatta uç noktada gülünç bir yargı mevcuttur. Bu öyle bir yargı ki en az “ Mum Söndü “ iftirası ve safsatası kadar yaygın bir cehalet abidesi olarak bellekler yer bulabiliyor. Açıkçası bir toplumda doğru ile yanlışın bu kadar çok birbirine karışmış olması gerçekten feci bir durum.

Herkes bilmeli ve kabul etmeli ki Aleviliğin başlatıcısı ve mimarı doğrudan doğruya Hz. Muhammed’dir. Hz. Muhammed insanlığa Ali adlı bir gerçeği duyurmuş, vicdanlara ve idraklere Ali’nin velayet ve imametini nakşetmiş büyük, emsalsiz ve benzersiz bir tebliğcidir. Hz. Muhammed’in tebliğci olarak insanlara ulaştırmakla mükellef olduğu iki büyük hakikat vardır. Birincisi Allah’tan başkasına tapmamanın gerekliliği yani Lailahe illallah ilkesi, ikincisi de Hz. Ali’nin velayeti gerçeğidir.

Hz. Muhammed bu iki büyük görevini de layıkıyla yerine getirmiş bir Hak elçisi olarak kirlenen vicdanları iman suyuyla yıkamış, şirk bataklığını da tevhid ateşiyle kurutmuştur. Onun tutuşturduğu meşalenin ışığıyla aydınlanıp yollarını iman, ahlak ve ihlas üzerine kuranlar Ali sırrına ve Alevilik gerçeğine vasıl olabilme saadetine varırlar. Kuşku yok ki,bu saadet peygamberin söz, fiil ve işaretlerine tabi olmadadır.

Evet, büyük tebliğci Hz. Muhammed gidilen bir yol ise Hz. Şah – ı Merdan o yolun varacağı mukaddes ve ilahi menzildir. Daha yalın bir anlatımla anlatırsak Muhammed anlatıcı, Ali anlatılandır. O halde anlatıcıdan daha çok onun anlattığı gerçeği kim idrak edebilir? Kim söylenen bir sözü, söyleyenden daha iyi anlayabilir? Yani kim Muhammed’den daha çok Alici olabilir? Hiç kimse!

Hz. Muhammed ya da Alevilerin ifadesiyle Ahmed – i Muhtar bizi Ali’ye ve dolayısıyla Aleviliğe götüren tek yoldur. Odur bize onun hikmetini, sırrını, gerçeğini ve uluhiyetle ihata edilmiş velayetini nakleden…

“Ali, bütün peygamberlerle sır olarak gelmiştir, benimle ise aşikâr olarak geldi.” diyen Hz. Peygamberden daha iyi ve daha net hiç kimse idrak edemez Ali gerçeğini… Bundandır ki hiç kimse onun kadar Alevi olamaz.

O, bir başka sözünde; “ Ali’nin adını anmak, yüzüne bakmak ibadettir.” diyerek hem ibadet etmiş hem de bize en mükemmel ibadeti öğretmiştir. Bu söz aynı zamanda Ali’nin uluhiyetini de tüm çıplaklığıyla ilan etmekte değil midir?

“Ali’yi seven beni sever, beni seven Allah’ı sever” diyen, “ Ben ilmin şehriyim, Ali o şehrin kapısıdır” buyuran, “ Benimle Ali’nin durumu Musa ile Harun’un durumu gibidir. Ne var ki ben son peygamberim” şeklinde tekellüm eden o şanlı nebiden daha büyük Alevi olabilir mi?

Elbette ki olamaz.

Hakk’a yürüyüşünden kısa bir süre önce Gadir Hum’da Hz. Ali’yi veli ve vasi tayin edip bütün müminleri de onu Emir’ül – Mü’miniyn vasfıyla tebrik etmeye davet eden yüce peygamberin sünnetine uyarak aslında Allah’ın emrine uymuş olmayı idrak edebilmek ne büyük devlettir. Ve ne büyük devlettir; peygamberin kendi nefsinden değil vahiyle konuştuğunu anlayabilmek…

Evet, Hz. Muhammed en büyük Alevi’dir. Zira o aynı zamanda dedeler dedesidir. Alevi inanç önderi olan dedelerimizin kaynağı Hz. Muhammed’dir. Nesep olarak Hz. Ali ve Hz. Fâtıma yoluyla peygambere dayanan dedelik / seyyitlik müessesesi Aleviliğin omurgasıdır. Bu omurgayı oluşturan ve hayat veren bizzat Hz. Peygamberin kendisidir. O halde Muhammedsiz Alevilik tıpkı Alisiz Alevilik gibi imkân dâhilinde olmayan köksüzlük çalışmasından başka bir şey değildir.

Bilelim ki, Muhammed’dir Ali’yi aslan donunda temaşa eden…

Muhammed’dir Allah’ın sesini Ali’nin sesi şeklinde duyan…

Muhammed’dir Hakk’ı Ali suretinde seyreyleyen…

Muhammed’dir Kırkların Ceminde kendisine dem sunulan ve etrafında semah dönülüp tavaf edilen…

Muhammed’dir Kırklarla ve Ali ile semaha kalkan…

Muhammed’dir nübüvvet yüzüğünü Ali’de gören…

Muhammed’dir Kırkların ceminde mürşit postuna oturan…

Muhammed’dir Uhud’da Hak katından gönderilen Zülfikar’ı Ali’ye tevdi eden…

Muhammed’dir “La feta illa Ali, la Seyfe illa Zülfikar” sırrını nida eyleyen…

Hâsılı Muhammed’dir insanlığa Haydar – ı Kerrar’ın, Levh – i Mahfuz Kaleminin ve Şir –i Yezdan’ın sırr – ı Ali olduğunu beyan eden…

Öyleyse kasem olsun ki yere ve göğe, Hz. Muhammed’dir en büyük Alevi olan!

Salat ve selam o şanlı elçinin üzerine olsun!

Salat ve selam pençe –i âl – i aba’nın üzerine olsun!

Salat ve selam Ali el – Mürteza’nın üzerine olsun!

Allah Allah!

Not.Kaynak Mustafa Cemil KILIÇ

Etiketler :

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

HACI BEKTAŞ VELİ’NİN TARİKATI VE DERVİŞLERİ:
HACI BEKTAŞ VELİ’NİN TARİKATI VE DERVİŞLERİ:

Ahi Evren: Kırşehir. Akça Koca: Develi (kayseri). Aslan Nuş Sultan: Kafkas illeri. Banaettin Bostancı: Kayseri. Emir Cem Sultan: Karahöyük

Muharrem Orucu Niyet Duası

Muharrem orucu niyet duası Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla… Âlemlerin rabbi olan Allaha´a hamd olsun. Bütün Peygamberlerine salat ve selam

Alevilik Okulu” açılıyor

  “Alevilik Okulu” açılıyor Alevilik Bildirgesi (Yol Evlatları) Hareketi adıyla bir süre önce yola çıkan Alevi inanç ve kanaat