Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Alevi Kültür Merkezi

Ana Sayfa » Genel » Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Alevi Kültür Merkezi
Paylaş
Tarih : 09 Eylül 2010 - 15:25

12 Eylül 1980 Anayasası, antidemokratik bir anayasadır. 1980 Anayasası’nın baskıcı ve evrensel değerlerden uzak olduğunu yaşıyor ve biliyoruz.,

Söz konusu bu Anayasa’nın, aydınlarımıza, gençlerimize, çalışanlarımıza, demokratlarımıza…. Vs çok büyük baskılar yaşattığını da biliyoruz.

Doğal olarak bizler böylesi baskıcı ve insanın özgürlüğünü yok sayan ve toplumun durağanlığını öngören söz konusu bu Anayasanın tümden değişmesi bizim de en büyük isteğimiz ve dileğimizdir.

Ancak bugün AKP tarafından tek başına; tüm demokratik kurumlar, muhalefet, çok değerli hukukçular … dışlanarak hazırlanan bu “Anayasa Değişikliği” 12 Eylül 1980 Anayasasını da aratacak, daha da baskıcı, tekçi ve antidemokratik uygulamaları öngören tuzak maddeleri içermektedir. Oysa anayasalar “Toplum Sözleşmesidirler”. Bu durumda toplumun her katmanının ve her bireyinin Anayasa Değişikliği yapılırken veya yeni bir Anayasa hazırlanırken söz söyleme ve görüş ve düşüncelerini belirtme ve Anayasaya yansıtma hakkı vardır. Oysa AKP tarafından hazırlanan bu Anayasa Değişikliğinde söz konusu bu katılımı göremiyoruz.

AKP, Anayasa Değişikliğiyle halkımıza “Kırk Katır mı?, Kırk Satır mı?” diye bir dayatma içindedir. Oysa bizler, özgür, hak ve hukukun evrensel ilkelerinin egemen olduğu bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bizler üreten, ürettiğini hakça bölüşen, herkesin hak ve hukukunun korunduğu, insan haklarının ve özgürlüklerin gözetildiği bir toplumsal yapının oluşmasını diliyoruz. Yapılan “Anayasa Değişikliği”nin söz konusu bu değerleri yansıtmadığını ve toplumu daha da geriye götürdüğünü düşünüyoruz. Bundan dolayı da halka yapılan bu dayatmaya HAYIR diyoruz.

Ve yine diyoruz ki:

 

–         Özgürlükleri daha da kısıtlayan;

–         Yasama ve Yargıyı yürütmenin (hükümetin) emrine ve güdümüne sokan;

–         Yürütmeyi tek bir kişinin (Başbakan’ın) iradesine indirgeyen;

–         Başbakan’ın her söylediğinin kanun sayılmasını onaylayan;

–         Hukuku kendi egemenliğine almaya çalışan;

–         Dokunulmazlığı kaldırmayarak, yargıdan sürekli kaçan;

–         Kendi hukukunu oluşturmaya çalışan;

–         Alevilerin ibadet evlerini (Cem Evlerini) hiçe sayan;

–         Cem Evlerini ibadet yeri olarak görmeyen;,

–         Aleviliğe ve Bektaşiliğe şaşı bakan;

–         Alevi Komutanlarını ve bürokratlarını potansiyel suçlu gören;

–         Alevi Köyleri’ne yardım etti diyerek, Kuvvet Komutanlarını yargıya taşıyan ve bu anlayışla Alevileri dışlayan;

–         Tarikat ve Cemaatçi anlayışı öngören ve bu tür kurumlara destek sunan;

–         Kendisi gibi düşünmeyeni suçlayan;

–         Demokrasiyi özüne sindiremeyen;

–         Ve halkın gerçek gündeminden uzak; toplumsal hiçbir sorunu çözmeyen;

–         Ve yalnızca AKP’nin sorununu çözmeye çalıştığına …. V.s. v.s.

 

Bir anlayışın ürünü olan ve bizi daha da geriye götüreceğine inandığımız bu

Anayasa Değişikliğine HAYIR diyoruz.

Kısacası 12 Eylül 2010 Anayasa Değişikliğine HAYIR……,

 

Kamil AYKANAT

Etiketler :

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

2022 YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI
2022 YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Başkan Mehmet Yılmaz Bşk yrd Sevği ışık Lale Yılmaz Hatice Kabaktaş Eba Müslüm  Kabaktaş Veli Kaplan Mustafa Kılıç YEDEK

HACI BEKTAŞİ VELİYE ÜNVANI NASIL VERİLMİŞTİR?
HACI BEKTAŞİ VELİYE ÜNVANI NASIL VERİLMİŞTİR?

HACI BEKTAŞİ VELİYE ÜNVANI NASIL VERİLMİŞTİR? ELİF, TAÇ, HIRKA, ÇERAĞ, SOFRA VE SECCADENİN HÜNKÂR HACI BEKTAŞ’A VERİLMESİ İLE

HACI BEKTAŞİ VELİYE ÜNVANI NASIL VERİLMİŞTİR? ELİF, TAÇ, HIRKA, ÇERAĞ, SOFRA VE SECCADENİN HÜNKÂR HACI BEKTAŞ’A VERİLMESİ İLE