Kendi cenazesin kendi götüren Allah bir Muhammet Alidir

Ana Sayfa » Yazarlarımız » Kendi cenazesin kendi götüren Allah bir Muhammet Alidir
Paylaş
Tarih : 05 Ocak 2015 - 17:30

Not:www.Aleviyizbiz.com sitesinde yayınlanan benimde çok güzel bulduğum yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum

Kendi cenazesin kendi götüren Allah bir Muhammet Alidir

Alevi düşüncesi dünyadaki tüm güzellikleri Allahın yansıması olarak görür.

Ali insan olarak bunun en güzel örneğidir.

Sadece Alide değil her İnsan-I Kamilde Allahın yansıması vardır.

Her güzellik Ondan bir parçadır Hak ademdedir.

Alevilerinin sevgili saygılı coşkun Ali sevgisini ve Alevilikte Alinin yerini Pir Sultan Abdal dizelerinde şöyle anlatıyor.

Hayali gönlümde yadigar kalan Allah bir Muhammet Alidir

Ali Darı geç üstünde namazın kılan Allah bir Muhammet Alidir Ali Alidir

cümle dillerde söylenen Kispetini krallardan bürünen Cebraile nur içinde görünen Allah bir Muhammet Alidir
Ali Aslan olup yol üstünde oturan Selmana destinde nergis getiren Kendi cenazesin kendi götüren Allah bir Muhammet Alidir

Ali Yer gök arasına nizamlar kuran Ak kağıt üstüne yazılar yazan Engür şerbetini kırklara ezen Allah bir Muhammet Alidir Ali

Şah Hatayide Alevi düşüncesindeki Hz Alinin yerini ve Ona duyulan sevgi ve saygının yüceliğini şöyle ifade ediyor

Hak Muhammet Ali üçü de nurdur Birini alma sen üçüde birdir.

Onların koyduğu bir doğru yoldur Danıştı Muhammet böyle der Ali Alidir cesedin kendisin yuyan Yuyup kefeniyle tabuta koyan Alidir devesin kendisi güden Hak ile Hak olan Arslan Ali Şah Hatayim der Muhammet Ali Anlardan öğrendik erkanı yolu Ali Muhammettir Muhammet Ali Biz Muhammet Ali diyenlerdeniz

Kul Himmet ise Alevi düşüncesindeki Alinin yerini şöyle anlatıyor.

Alidir cümle eşyaya zat olan Alidir ölmüşlere hayat olan Alidir gelip her işte mevut olan Güzel şahı server serdar Alidir Alidir İsaya ruhullah olan Alidir Musaya fahrullah olan Alidir Habibullaha Beytullah olan Tur-ı münacatı ekber Alidir.

Anadolunun önemli evliyalarından Abdal Musa Sultan ise

Hz Ali ve Hacı Bektaş Veli’nin yerini Alevi düşüncesinde şöyle ifade ediyor

Güvercin donuyla Uruma uçan Cümle evliyanın üstüne geçen İmamlar evinin kapısın açan Varmıdır hiçbir er Aliden gayri Hünkar Hacı Bektaş Veliden gayri

Anadolu Alevilerinin gene önemli ozanlarından Virani ise Alevi düşüncesinde Hz Alinin yerini şöyle ifade ediyor.

Biz Urum abdalıyız bildik hidayettir Ali Başımızda tac u devlet hem saadettir Ali Biz Urum abdalıyız zahid hüdamızdır Ali Hayy u Kuyyum-ı ebed nur-ı bekaamızdır Ali Evvel ü ahır Alidir nokta-i ferd-i Huda İbtidadır ibtida hem intihamızdır Ali Alidir sahibi Kuran Alidir Ali candar Ali canandır Ali Ali dindir iman Ali candır Ali canan Eder cümle şeyi destan Alidir Halık u Hallak Viran Abdal fakirin zikri daim Ali haktır Ali Haktır Ali hak

Filozof Neyzen Tevfik ise İkrarname adlı Hz Ali ile ilgili uzun şiirinde Alevi-Bektaşi düşüncesinde Hz Alinin yerini şöyle ifade ediyor

Rüsiyahım pür günahım yok yüzüm Peygambere İstemem bir türlü gitmek böyle ruz-ı mahşere Eylerim belki tesadüf der iken bir rehbere Düşmüşüm elsiz ayaksız Astıan-I Haydare Merhamet et halime herşeye agahım Ali Var mı Senden başka söyle ilticagahım Ali
Anadolu Alevileri Hz Aliyi ve tarihsel çizgisini sevip saydıkları için çeşitli suçlamalara tabi tutulmuşlardır

Emevi Alevileri ve Bektaşileri Hz Ali ve Ehlibeytini çok seviyorlar diye onları Hz Muhammeti sevmemekle Hz Aliyi Hz Muhammetten üstün görmekle suçlamışlardır.

Aleviler Hz Muhammeti son peygamber Hz Aliyi ise Hz Muhammetin velisi halifesi olarak görürler.

Allah Muhammet ve Aliyi birbirlerinden ayırmazlar.

Bir bütünün parçaları olarak kabul ederler Hz. Muhammetin Hakka yürümesinden sonra Onun değerli mirasının Alide olması gerektiğine inanan Aleviler Aliyi sevmenin Hz Muhammeti sevmenin AllahI sevmekle bir olduğuna bilirler

Hz Aliye sevgi saygı ve bağlılık bir yol ayrımıdır mucadenin adıdır ali zalime baş kaldırmanın adıdır ali mazluma yar olmanın can olmanın adıdır ali .

Dört kitabı birer birer okudum

Allah bir Muhammed Ali yazılı.

Pirin dergahında Kuran okudum

Allah bir Muhammed Ali yazılı.
Rojaazme

Etiketler :

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

HACI BEKTAŞ VELİ’NİN TARİKATI VE DERVİŞLERİ:
HACI BEKTAŞ VELİ’NİN TARİKATI VE DERVİŞLERİ:

Ahi Evren: Kırşehir. Akça Koca: Develi (kayseri). Aslan Nuş Sultan: Kafkas illeri. Banaettin Bostancı: Kayseri. Emir Cem Sultan: Karahöyük

Muharrem Orucu Niyet Duası

Muharrem orucu niyet duası Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla… Âlemlerin rabbi olan Allaha´a hamd olsun. Bütün Peygamberlerine salat ve selam

Alevilik Okulu” açılıyor

  “Alevilik Okulu” açılıyor Alevilik Bildirgesi (Yol Evlatları) Hareketi adıyla bir süre önce yola çıkan Alevi inanç ve kanaat