Mezhep uyduranların vay haline…

Ana Sayfa » Yazarlarımız » Mezhep uyduranların vay haline…
Paylaş
Tarih : 05 Ocak 2015 - 17:30

İslam Mezhep Kabul Etmez.

İslam Allah’a ulaşmanın yoludur. Allah’a teslimiyettir.
Yakup, Musa, İsa, Muhammed peygamberlerin tebliğ ettiği yol İslam’dır. İslam’ı yalnızca peygamberler tebliğ etmiştir.

Adem peygamberin mezhebi yoktur.
Yusuf peygamberin mezhebi yoktur.
Musa peygamberin mezhebi yoktur.
İsa peygamberin mezhebi yoktur.
Muhammed peygamberin mezhebi yoktur.

İslam’ın mezhebe ihtiyacı yoktur. İktidar düşkünü yönetimler tarafından mezhepler icat edilmiş ve halka zorla uygulatılmıştır.

Hep birlikte Allah’ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın; Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın… Ali İmran-103

Onlardan ki, dinlerini parçalayıp hizipler/fırkalar haline geldiler. Her hizip kendi elindekiyle sevinip övünür Rum-32

Dinlerini parça parça edip fırkalara, hiziplere bölünenler var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi Allah’a kalmıştır. Allah onlara, yapıp ettiklerini haber verecektir. Enam-159

Mezhepler ile İslam’a ait olmayan uygulamalar yapılmış, İslam’ın temel konuları tek edilmiştir. Mesela ibadetin hedefi ve içeriği tek edilmiş sadece biçimi ile uğraşılmıştır.

Kitap’ı sana indiren O’dur: Onun ayetlerinden bir kısmı muhkemlerdir ki; onlar Kitap’ın anasıdır. Diğer ayetlerse müteşâbihlerdir. Şu var ki, kalplerinde bir eğrilik ve bozukluk bulunanlar, fitne aramak, onun teviline öncelik tanımak için Kitap’ın sadece müteşâbih kısmının ardına düşerler. Onun tevilini ise bir Allah bilir, bir de ilimde derinleşmiş olanlar. Bunlar, “Ona inandık, hepsi Rabbimizin katındandır.” derler. Gönül ve akıl sahiplerinden başkası gereğince düşünemez. Ali İmran 7

Kuran ve Ehlibeyt’e uymak Allah’ın emridir.

Size iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. Biri, Allah ‘ın Kitabı olan KUR AN, diğeri de EHL-İ BEYT’im dir… Ben Kimin mevlası isem Ali’de onum mevlasıdır. . (Hz Muhammed)

Gadir Hum Hutbesinde Muhammed Peygamberin bildirdiği gibi Kuran ve Ehlibeyt’e uyanlar dışında kurtuluşa ermek mümkün değildir.

İmam Ali sadece Peygamberi örnek almıştır.

Muhammed Mustafa’ya bağlılıkta İmam Ali’ye üstün kimse yoktur. İmam Ali’nin tüm mücadelesi Muhammed Mustafa’nın tebliğ ettiği İslam içindir.

De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok affedici, çok merhametlidir.” Ali İmran 31

Şunu da söyle: “Allah’a ve resule itaat edin.” Eğer yüz çevirirlerse, Allah küfre sapanları sevmez. Ali İmran 32

Muhammed Mustafa hikmeti Ehlibeyt’e öğretmiştir.

Ben ilim şehriyim. Ali kapısıdır. Bana gelmek isteyen Ali’ye gelsin. (Hz Muhammed)

…onları arıtıp temizler, onlara Kitap’ı ve hikmeti öğretir…. Cuma-2

Azhap süresi 33. Ayette belirttiği gibi Ehlibeyt’i Allah tertemiz yapmıştır. Kuran’ı ve hikmeti Ehlibeyt’e vermiştir.

Hikmet mi istersin? Buğday mı istersin? Sorusunu zamanın Kutbu (İmamı) Seyyit Hacı Bektaşı Veli Yunus Emre’ye sormuştur.

Ehlibeyt geçerli İslam kaynağıdır.

Müminler, Kuran ve Ehlibeyt’i örnek alırlar. Ehlibeyt dışında kaynakları dikkate almazlar.

…Allah sizden kiri/lekeyi gidermek istiyor ey Ehlibeyt, sizi tam bir biçimde temizlemek istiyor. Azhab-33

Allah’ın, iman edip hayra ve barışa yönelik iyi işler yapanlara müjdelediği, işte budur. De ki: “Ben, buna karşılık sizden, yakın akrabamı/Ehlibeytimi sevmeniz dışında bir ücret istemiyorum….Sura-23

Mezhep uyduranların vay haline…

Yazıklar olsun o kişilere ki, Kitap’ı kendi elleriyle yazarlar da sonra onunla basit bir karşılık satın alsınlar diye, “İşte bu, Allah katındandır!” derler. Vay haline onların, ellerinin yazdıkları yüzünden! Vay haline onların, kazanıp durdukları yüzünden! Bakara-79

Allah’ın kitaptan indirdiği şeyi gizleyip onu basit bir ücret karşılığı satanlar, karınlarında ateşten başka bir şey yemiş olmazlar. Kıyamet günü, Allah onlarla konuşmayacaktır, onları arındırmayacaktır. Onlar için korkunç bir azap vardır. Bakara-174

Onlardan bir zümre vardır, aslında Kitap’tan olmayan bir şeyi siz Kitap’tan sanasınız diye, dillerini Kitap’la eğip bükerler. O, Allah katında olmadığı halde, “Bu, Allah katındandır.” derler. Bilip durdukları halde, Allah hakkında yalan söylerler. Ali İmran 78

Numan bin Sabit Hanifi mezhebini kurmamıştır.

Zamanın imamı İmam Cafer-i Sadık’tır. Numan Bin Sabit İmam Cafer Sadık’ı tanıyıp ona tabi olduktan sonra “Eğer iki yıl olmasa idi, Numan helak olurdu” ve “Muhammed oğlu Cafer’den daha fakih bir kimse görmedim” diye söylemiştir. Başta Emevi anlayışına karşı olan Numan Bin Sabit Abbasi uygulamalarına karşı çıkmış ve Abbasilerin mezhep kurma karşılığında teklif ettiği makam ve maddiyatı kabul etmemiş ve Enes Bin Mâlik gibi hapse atılmış, işkence görmüş ve “Ehlibeyt varken mezhep kurmak ban düşmez” diyerek İslam ve Ehlibeyt uğruna kırbaçlanmış ve yetmiş yaşında şehit olmuştur.

Hanefi Mezhebi Numan bin Sabit’in kızına kurdurulmuştur.

Abbasiler kendi iktidarları için müminleri Ehlibeyt’ten uzaklaştırmak amacı ile mezhebi Numan bin Sabit’in kızı Hanife’ye kurdurulmuştur. Bunun için kurulan mezhebe “Hanifi Mezhebi” denmiştir. Numan Bin Sabit işkencede şehit olurken ortalarda görülmeyen öğrencileri, katil Abbasiler ile mezhep kurmaktan çekinmemişlerdir. Dört mezhep öğrenciler bulunarak Abbasiler tarafından zorla kurdurulmuştur Abbasiler İmam Cafer Sadık’ın bazı öğrencileri tarafından yapılan “Caferi Mezhebi” kurma başvurusunu kabul etmemişlerdir. İmam Cafer Sadık “Caferilik” mezhebi kurmamıştır

Enes Bin Malik İmam Cafer sadık hakkında diyor ki:…İlim, ibadet ve takvada Cafer bin Muhammed’den daha üstüne, hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş ve hiçbir kalbe ilham olmamıştır”.

Muhammed Bin İdris Eş-Şafii şöyle söylemiştir. “ Eğer Ehl-i Beyti sevmek Rafızilik ise, bütün insanlar ve cinler şahit olsun ki, ben de Rafizi’yim.” Derleme: Nihat Vural

Etiketler :

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

HACI BEKTAŞ VELİ’NİN TARİKATI VE DERVİŞLERİ:
HACI BEKTAŞ VELİ’NİN TARİKATI VE DERVİŞLERİ:

Ahi Evren: Kırşehir. Akça Koca: Develi (kayseri). Aslan Nuş Sultan: Kafkas illeri. Banaettin Bostancı: Kayseri. Emir Cem Sultan: Karahöyük

Muharrem Orucu Niyet Duası

Muharrem orucu niyet duası Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla… Âlemlerin rabbi olan Allaha´a hamd olsun. Bütün Peygamberlerine salat ve selam

Alevilik Okulu” açılıyor

  “Alevilik Okulu” açılıyor Alevilik Bildirgesi (Yol Evlatları) Hareketi adıyla bir süre önce yola çıkan Alevi inanç ve kanaat