MUHARREM ORUCU NEDİR NİÇİN TUTULUR?

Ana Sayfa » Yazarlarımız » MUHARREM ORUCU NEDİR NİÇİN TUTULUR?
Paylaş
Tarih : 05 Ocak 2015 - 17:04

Muharrem orucu niyet duasi
Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…
Alemlerin rabbi olan Allaha´a hamd olsun.
Bütün Peygamberlerine salat ve selam olsun.
Ehli Beyt soyunda ve yolunda şehit olanların ruhlari şad olsun. Ey yüce Allah`ım ! Bana bu Muharrem orucunu,
Kerbela ma…temini, nasip ettigin için sana şükürler olsun. Allah’ım niyet ettim senin rizan için bugünkü, Muharrem orucunu tutmaya, sen beni sabır edenlerden eyle Ya Rabbim. Gercege Hüü…..

Orucu açma duası

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…
Ey yüce Allah´ım ! Bize bu Muharrem orucunu. Kerbela matemini tutmayı nasip ettigin için sana hamdü senalar olsun. Bütün peygamberlerine salat ve selam olsun. Kerbela sehitlerinin ruhlari ilahi nurun ile şad olsun: Kerbela şehitlerinin, erenlerin, evliyalarin yüzü suyu hürmetine, tuttugumuz oruclari yaptigimiz ibatetleri, dergah-i izzetinle kabul eyle.
Selamullah ya Hüseyin!Selamullah ya Kerbela`da susuz sehit düsen şühedalar!
Bismisah Allah, Allah diyelim, hak lokmasi yiyelim gercege Hüü….”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MUHARREM ORUCU – ONİKİ İMAMLAR ORUCU – MATEM ORUCU NEDİR ?

Muharrem ayı yılın en kutsal ayıdır. Muharrem ayı haram aylardandır. Bu ayda savaşmanın yasak olduğu Kuranı Kerimde açıkça belirtilmiştir.

Muharrem ayı hicri takvimin ilk ayıdır, ve oruçta bu ayın birinde başlar.

Yani hicri yılbaşında başlar. Kurban bayramının birinci gününden itibaren yirmi gün sayılır, yirmi birinci gün oruç tutulur.

Muharrem orucu denmesinin altında, muharrem ayı yatmaktadır. Muharrem ayının kutsallığı söz konusudur.

Muharremde eğlence yapılmaz. Can incitilmez, kan akıtılmaz. Düğün, nişan, sünnet törenleri yapılmaz…,

Alevi İnancı şekilciliğe takılıp kalmayı değil, özünü benimser aklın ve ilmin yolundan ayrılmaz. Zalime karşı çıkıp, mazlumdan yana olmaktır. Eline,diline, beline sadık olup insanca ve onurluca yaşamaktır, ölmeden önce ölmek öldükten sonra yaşamaktır.

Kuranı Kerimde FECR SURESİ 1 ila 5inci ayetlerinde şu gerçeği görmekteyiz.

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…

1 Yemin olsun tan yerinin ağarma vaktine,
2 On geceye,
3 Çifte ve teke,
4 Yola koyulduğu zaman geceye.
5 Nasıl, bunlarda akıl sahibi için bir yemin var mı?

Buradaki yemin edilen on günün Muharremin ilk on günü olduğunu Tefsiri Tibyandan okumaktayız.

Tüm peygamberler zamanında üç günlük Hızır Orucu ve Muharrem orucu tutulurdu. Çeşitli kaynaklar Muharrem ayı’nın 10’cu günü bir çok olay gerçekleştiğini söylüyor. Bunlardan bazıları şunlardır.

Adem peygamberin bağışlanması,
Nuh peygamberin gemisinin tufandan kurtulması,
Yunus peygamberin balığın karnından kurtulması,
İbrahim peygamberin nemrut’un ateşinden kurtulması,
İdiris peygamberin göğe çıkması,
Yakup peygamberin oğlu Yusuf peygamberin atıldığı kuyudan kurtulması,
Eyüp peygamberin dertlerden kurtulup sağlığına kavuşması,
Musa peygamberin firavundan kurtulup kızıl denizi geçmesi
İsa peygamberin göğe çıkması ve son olarak
Hz. Muhammet Mustafa’nın, müşriklerin zulmünden kurtulmak için Mekke’den Medine’ye Hicretinde sağ selim Medine’ye dönmesine şükran olarak oruç tutar, aşure yapar. Peygamberler için kavuşma, kurtulma, müjde günü olmuştur.

AMA GELİN GÖRÜNKİ…

BİNLERCE KERE LANET OLASI MUAVİYE NİN DÖLÜ, BİNLERCE KERE LANET OLASI YEZİT TARAFINDAN Peygamberin ümmeti sayılan kişiler bu mübarek ayda katliama ugramışlardır…

Peygamberimiz HZ.MUHAMMED’DİN TORUNU “GÖZÜNÜN NURU İMAM HÜSEYİN EFENDİMİZ… BU MÜBARET AYDA BİNLERCE KERE LANET OLASI YEZİT TARAFINDAN KATLEDİLMİŞTİR… Muharrem ayı peygamber torunlarına zulüm günü olmuş ve şehit edilmişlerdir.

BU NEDENLE ZAMANLA MUHARREM ORUCU, MATEM ORUCUNA YAS ORUCUNA DÖNÜŞMÜŞTÜR…

Ve altını çizerek yazıyorum Aleviler Muharrem ayında, muharrem orucunu tutuyorlar,
Peygamberlerin tuttuğu hakiki orucu tutuyorlar. Bütün peygamberlere kurtuluş olan bu kutsal ay ve o kutsal ayın kurtuluş şükranesine tutulan oruç, bizlere de kurtuluş olur şükranesiyle tutuyoruz. Çünkü, Ehlibeytten yana olmak demek kurtuluşa erenlerden olmak demektir. Bu oruç Alevilerin uydurduğu bir oruç değildir.

Peygamberlere kurtuluş olan muharrem ayı, İslam peygamberin torunlarına kan, can, zulüm olur. O kutsal muharrem ayının onuncu günü kerbelada, peygamber torunu İmam Hüseyin ve ailesine, sevdiklerine ölüm / şehadet olur. Kurtuluş ayı Ehlibeytin izinden gidenler/ sevenler tarafından mateme dönüştürülüp

“Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im” feryatları / çığlıkları olur. O çığlıklar ki semayı bile ağlatır. Peygamberlere kurtuluş olan ay Ehlibeyte şehadet, gözyaşı ve matem olmuştur. Bu kutsal ay Ehlibeyte sevgi ve muhabbet besleyenler için de kurtuluş olacaktır. Çünkü onlar, Nuh’un gemisi misalidirler. Her kim o gemiye binerse kurtuluşa erenlerden olacaktır. Hz. Peygamber efendimiz buyurmuyor mu! “Benim Ehlibeytim Nuh’un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, binemeyenler de helak olur” diye.

Aleviler, muharrem orucunu tutarlar ve de İmam Hüseyin’e gözyaşı dökerler, karalar giyip matem tutarlar. O gözyaşları İmam Hüseyin için bir vefa borcudur, aslında o vefa tüm insanlığın, insan olanların borcudur.

Çünkü, orada insanlığın, insan olmanın, mazlumluğun, iyiliklerin kavgası vardı. O kavganın sembolü de İmam Hüseyin’dir. Biz İşte o değerlere ağlıyoruz… İmam Hüseyin’le birlikte yitirilen değerlere ağlıyoruz. Kim bu değerlere saygı duymaz. Peygamberlere kurtuluş olup şükrane olan muharrem ayı Ehlibeyt’e can ve kan olur. Onun için muharrem ayını, Peygamber efendimizi ve onun Ehlibeytini sevenler muharremi mateme çevirmişler ve diğer bir adı da matem ayı olmuştur. Peygamberimiz “Ben şefaatimi sizlerin, Ehlibeytime davranış şeklinize göre uygulayacağım” diye buyurur. Başka bir hadisinde de, “Herşeyin aslı ve esası vardır, dinin aslı ve esası da Ehlibeyt’tir” ve Kuran’da Şura Suresinin 23. ayetinde Ehlibeyt’in sevgisini inananlara farz kılmıştır. İşte biz o değerlere matem tutar ve Ehlibeyti severiz.

Eğer oruç birilerine hoş görünmek için tutuluyorsa bunun hiçbir anlamı yoktur. Alevilerde yalnız aç kalmak değil aynı zamanda açı arayıp onu doyurmanın da adıdır

Oruç. Hz Peygamber efendimiz bir çok oruç tutan vardır ki, bunların alacağı sevap aç ve susuz kalmaktan başka bir şey orucu değildir diyor. Çünkü oruç beden orucu, gözün orucu gafletten men olmaktır. Dilin orucu yalandan men olmaktır, kulağın orucu yasaklanmış şeyleri işitmemektir, nefsin orucu hırs ve şehvetten kendisini korumasıdır, kalbin orucu bütün nefsane duygulardan arınıp beşeri sevgiden uzaklaşmaktır. Ruhun orucu dünya malına tamah etmemek, sevgiye kavuşmaktır. Sırrın orucu haktan gayrısını görmemektir. Batındaki oruç haktan gayrısını görmemektir. İşte orucu bütün bedenle tutmak gerekir.

Muharrem ayın da eğlence yapılmaz kan akıtılmaz, kurban kesilmez, can incitilmez, düğün, nişan, sünnet ve benzeri eğlenceler yapılmaz. Et yenilmez, su içilmez, eğlence yerlerine gidilmez. Et niçin yenilmez? Kan akıtılmaması için yenilmez. Su içilmemekle de Kerbela da Hz. Hüseyin ve sevenlerinin çektikleri sıkıntıları, susuzluğu hissetmektir. Ruhumuzda yaşatmaktır.İmam Hüseyin’in ve diğer Kerbela şehitlerinin çektikleri acıyı ve zulmü beynimiz de, kalbimizde ve yüreğimizde hissetmektir.

Onlar gibi yaşayıp, onlar gibi inanıp, onlar gibi yaşamamızı pak etmeliyiz. Zalimlerden yana değil, mazlumlardan yana olmanın değerini ve faziletini bilmeliyiz. Ahlaklı yaşayıp, kul hakkı yemeden, onurlu yaşamanın erdem olduğunu bilmeliyiz. Yarın ulu divana yani anların karşısına alnı açık, yüzü ak çıkmalıyız. Çünkü, Kur’an “İmamlarınızla birlikte sorgu, sual edileceksiniz” diye buyuruyor. Muharrem orucunu tutmadan, matemini yaşamadan hangi yüzle onlardan şefaat dileyebilirsiniz ki! Hangi yüzle….

Kısaca, Orucumuzu tutacağız, matemimizi yaşayacağız. Ama, on iki gün boyunca yıkanmadan, tıraş olmadan, elbise değiştirmeden değil, bunları yaparak ama matemde olduğumuzu hiç unutmadan tertemizce yaşayacağız.

Allah hiç pisliği sever mi? Sulu gıdalar alarak, su mümkün olduğunca içmeyerek, çayınız, ve diğer içecekleri içerek ama, zevkini yapmadan ihtiyacımız kadar matemimizi yaşayacağız. Ulular ulusu yüce Allah sırrı Kerbela’nın hakkı için oruçlarımız ve matemimizi kabul eyler inşallah.

Muharrem orucu niyet duasi (ÖRNEKTİR)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…
Alemlerin rabbi olan Allaha´a hamd olsun.
Bütün Peygamberlerine salat ve selam olsun.
Ehli Beyt soyunda ve yolunda şehit olanların ruhlari şad olsun. Ey yüce Allah`ım ! Bana bu Muharrem orucunu,
Kerbela matemini, nasip ettigin için sana şükürler olsun. Allah’ım niyet ettim senin rizan için bugünkü, Muharrem orucunu tutmaya, sen beni sabır edenlerden eyle Ya Rabbim. Gercege Hüü…..

Orucu açma duası (ÖRNEKTİR)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…
Ey yüce Allah´ım ! Bize bu Muharrem orucunu. Kerbela matemini tutmayı nasip ettigin için sana hamdü senalar olsun. Bütün peygamberlerine salat ve selam olsun. Kerbela sehitlerinin ruhlari ilahi nurun ile şad olsun: Kerbela şehitlerinin, erenlerin, evliyalarin yüzü suyu hürmetine, tuttugumuz oruclari yaptigimiz ibatetleri, dergah-i izzetinle kabul eyle.
Selamullah ya Hüseyin!Selamullah ya Kerbela`da susuz sehit düsen şühedalar!
Bismisah Allah, Allah diyelim, hak lokmasi yiyelim gercege Hüü….”

Etiketler :

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

HACI BEKTAŞ VELİ’NİN TARİKATI VE DERVİŞLERİ:
HACI BEKTAŞ VELİ’NİN TARİKATI VE DERVİŞLERİ:

Ahi Evren: Kırşehir. Akça Koca: Develi (kayseri). Aslan Nuş Sultan: Kafkas illeri. Banaettin Bostancı: Kayseri. Emir Cem Sultan: Karahöyük

Muharrem Orucu Niyet Duası

Muharrem orucu niyet duası Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla… Âlemlerin rabbi olan Allaha´a hamd olsun. Bütün Peygamberlerine salat ve selam

Alevilik Okulu” açılıyor

  “Alevilik Okulu” açılıyor Alevilik Bildirgesi (Yol Evlatları) Hareketi adıyla bir süre önce yola çıkan Alevi inanç ve kanaat